Легализации

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ

Предлагаме легализация на документи от и на чужд език. Това е услуга, различна от официалния превод и най-общо казано означава удостоверяване на истиността на български документ за представяне в чужбина или на чуждестранен документ за представяне в България. Документът преминава заверка през съответното министерство, към което принадлежи институцията, която го е издала.

При легализацията се поставя Апостил (Apostille), който представлява международно призната заверка за представяне в чужда страна.

Цените и сроковете на услугата варират спрямо вида на документа. За повече информация не се колебайте да се свържете с нас.